یک استاد حوزه مطرح کرد؛
حکومت و الزام به حجاب/ مشروعیت الزام به معروف و ترک منکر

الزام به انجام واجب (مثل حجاب) و ترک حرام با قوه قهریه برای مردم و حاکم جائز است یا نه؟ واگر جائز است واجب است یا نه؟

دوشنبه گذشته ۱۴ اسفند در درس خارج فقه استاد برجسته حوزه آیت الله محمد تقی شهیدی به مناسبت بحث حجاب (کتاب الصلاة) موضوع الزام به احکام توسط حاکم مطرح شد که وی توسل به قوه قهریه مناسب برای الزام به احکام مثل حجاب را واجب خواند.

وی یکی از شاگردان آیت الله میرزا جواد تبریزی بوده است که درس خارج وی در مدرسه مرحوم آیت الله تبریزی برگزار می شود که صدها نفر از طلاب مستعد در این درس شرکت می کنند و از درس های بسیار پررونق حوزه علمیه است.

خلاصه مباحث استاد شهیدی این است که الزام به انجام واجب (مثل حجاب) وترک حرام با قوه قهریه برای مردم و حاکم جائز است یا نه؟ واگر جائز است واجب است یا نه؟

وی عنوان می دارد که نسبت به مردم دلیلی بر وجوب نداریم هرچند دلیل بر جواز وجود دارد(یعنی برای مردم عادی واجب نیست که دیگران را الزام به انجام امر واجبی کنند ولی مردم عادی جواز این کار را دارند). اما نسبت به حاکم توسل به قوه قهریه مناسبه برای الزام به احکام مثل حجاب واجب است.

به دلیل اهمیت موضوع، مشروح بحث های فقهی آیت الله شهیدی در این باره را می توانید در قالب فایل pdf در اینجا ببینید.

منبع: خبرگزاری مهر