فیلم مستند
سینه زنی واحد در شهادت امام صادق علیه السلام - هلالی - دارد ميان هيئت خود گريه مي كند

دارد میان هیئت خود گریه می کند/ با اهل بیت عصمت خود گریه می کند/ با داغ هَتک حرمت خود گریه می کند/ دارد برای غربت خود گریه می کند ... نوحه سینه زنی واحد در شهادت امام صادق علیه السلام با نوای حاج عبدالرضا هلالی ( شهادت امام صادق 1393 - هیئت عشاق العباس)

سینه زنی واحد شهادت امام جعفر صادق علیه السلام - کنار حرم پیغمبر زمین خاک

کنار حرم پیغمبر زمین خاک حرم خاک ضریح مادرم خاک/ مزار پسرای حیدر همین خاک از این داغ میریزم به سرم خاک/ یه روز تو دنیا صدا می پیچه انا ابن حیدر/ به زودی زود حرم میسازیم برای مادر ... سینه زنی واحد شهادت امام جعفر صادق علیه السلام با نوای محمود کریمی هیئت رایة العباس تهران رزمندگان شمیرانات 1395

نوحه شهادت امام صادق علیه السلام -نیمه شب بود و عاشقی بیدار

نیمه شب بود و عاشقی بیدار/ مست حق بود و راهت از اغیار/ نیمه شب بود و وقت راز و نیاز/ بین سجاده بود بین نماز/ با تاسی به مادرش زهرا/ دست خود برده بود سوی خدا ... نوحه شهادت امام صادق علیه السلام با نوای حاج منصور ارضی حسینیه صنف لباس فروشان تهران