حاج محمود کریمی - شب سوم محرم 97 - شور - ديدن دستاى بسته اومدى