حاج محمود کریمی - شب سوم محرم 97 - دودمه - اگر سـوخته بال و پر من