مستند «سه روز با مسافران قبله» روایتی است از حضور گروهی از مسلمانان و ایرانیان ساکن کشورهای غربی در سفر نورانی حج؛ آنها در شهرهای مذهبی عربستان یعنی مدینه و مکه، و دیگر اماکن مقدسه اسلامی حضور می یابند و از تجربه های خود می گویند.

این مستند در ستاد حج و زیارت سازمان صدا و سیما تهیه شده و شامل بخش های مختلفی است که به حضور این گروه در مکه و مدینه می پردازد.

گفت وگو با آنها در طول این مسیر و رهیافت های معنوی شان از مشاهده خانه کعبه به عنوان قبله مشترک همه مسلمانان جهان، بخش اصلی مستند را تشکیل می دهد همچنین تصاویری از اعمال حج که توسط آنها و دیگر حجاج به انجام می رسد هم در لابلای این گفت وگوها به نمایش در می آید.