نحوه و میزان استخراج نفت در آمریکا امروزه به یکی از جدی ترین منازعات سیاسی و اقتصادی در این کشور و نیز در سطح جهان تبدیل شده است؛ کارشناسان محیط زیست معتقدند نحوه فعالیت شرکت های نفتی در آمریکا آسیب های جبران ناپذیری به سلامت مردم آمریکا و محیط زیست و کره زمین زده است.

با این وجود، منافع کلان شرکت های نفتی راه را بر هگونه اعتراض مدنی در این رابطه را بسته به طوری که حتی رسانه های این کشور هم از پرداختن به این موضوع سر باز می زنند.

مستند «اصلاحات عظیم» روایتی از یک فیلمساز مستقل آمریکایی است که این موضوع را پیگیری کرده و موشکافی می کند؛ جاشن تیکل کارگردانی این مجموعه را بر عهده دارد و ربکا هرل تیکل تهیه کننده آن است.

در این مستند به گفت وگو با کارشناسان، برخی فعالان سیاسی و زیست محیطی و همچنین مردم بومی سواحل آمریکا پرداخته شده تا به پشت پرده آلودگی نفتی در دریاها و خطراتی که جانوان و محیط زیست این مناطق را تهدید می کند برسد.