ندارد هیچ کس در این دل زندان نشان از من/ نه من دارم خبر از خانه ام نی خانمان از من/ تن من با دل زندان و زندانبان شده هرنگ/ پذیرائی کند با تازیانه میزبان از من/ به حال من دل آن آهن زنجیر می سوزد/ نمی خواهد که گردد دور زنجیر گران از من ... سینه زنی شهادت امام کاظم علیه السلام با نوای میثم مطیعی .