مستند همسایه روایتی از خدمات قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در زلزله کرمانشاه