شور ( خـدا با منه ايـن راه روشــنه ) عـــزادارى شــــب سوّم فاطميه اول هيــأت رايـة العـباس عـــليه الـسلام بامداحى‌ حاج‌ محمودكريمىدوشنــبه ٩ بـهـــمــن ١٣٩٦