خداوند ان شا الله که درجات شهید عزیز ما را عالی کند ان شا الله با شهدای عالی قدر صدر اسلام ایشون را محشور کند با شهدای بدر و احد، با شهدای کربلا اینها خیلی ارزش دارند دو جنبه ی ارزش در این وجود این جود این جوان کاملا تبلور پیدا کرده یکی جنبه ی علم و پیشرفت، تسلط بر کار مهم و حساسی که در زیر دست هست که این خودش مایه ی افتخار است