ایرانی ها در طول تاریخ علم طب را به صورتی تعریف کرده بودند که امروز از آن به عنوان پزشکی یاد می شود و حتی در علم ادبیات و لغت نیز می توان به ریشه های آن رسید، کلمه پزشک از واژه «بجشک» یا «به جشکی» به معنای بهتر زندگی کردن می آید.

بر اساس شواهد تاریخی می توان ادعا کرد ایرانیان اصول طب را به یونیان تعلیم داده بودند زیرا طب در ایران زمین دارای قدمتی چند هزار ساله بوده و مورخان بسیاری در کتاب هایشان نوشته اند در ایران باستان وضعیت طب پیشرفته تر از آشور بوده است.

مجموعه مستند «شریان» می کوشد طی گفت وگو با پزشکان و فعالان طب سنتی و همچنین استناد به تصاویر و کتب قدیمی به تاریخچه پزشکی در ایران و اسلام بپردازد.

دکتر محمد مهدی اصفهانی رئیس مرکز تحقیقات علوم قرآن، حدیث و طب، دکتر محسن ناصری مدیر گروه طب سنتی اسلامی ایرانی در دانشگاه شاهد، دکتر رضا منتظر محقق، نویسنده و مدرس طب اسلامی ایرانی و دکتر مهدی فهیمی موسس مرکز بین المللی طب سنتی اسلامی ایرانیان ماد از جمله افرادی هستند که در این برنامه با آنها در مورد پزشکی قدیم در ایران و در دوران اسلامی گفت وگو شده است.

سعید کاظمی نویسنده، تهیه کننده و و نادر طالب زاده هم مشاور هنری و ناظر کیفی این مجموعه بوده اند.