«قیام لله» مجموعه مستندی است درباره کسانی که پیام رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم داشتن اقتصاد مقاومتی را عملی کرده اند.

در قسمتی دیگر از این مجموعه که دوشنبه این هفته با عنوان «داستان کوچ حسام» روی آنتن می رود، زندگی حسام یوسفی و فعالیت های وی در روستای کمربن روایت خواهد شد.