جزیره آشوراده در مرکز شبه جزیره میانکاله در شهرستان بندر ترکمن استان گلستان واقع شده است.

آشوراده تنها جزیره ایرانی دریای خزر است؛ این جزیره در سده های گذشته در پی عملکرد و فعالیت گروه های انسانی با حفر کانال از توده اصلی خود شبه جزیره میانکاله جدا افتاده است.

این جزیره تا سال های پیش، بیش از هزار نفر سکنه داشته است اما در سال ۱۳۷۲ به علت بالا آمدن سطح آب دریای خزر و رخ دادن سیل، مردم جزیره آنجا را ترک کرده اند.

در حال حاضر به جز کارکنان شیلات، تنها دامداری به نام عقیل آنجا سکونت دارد.

مستند «من می مانم» روایتی است از جریان زندگی در آشوراده و فعالیت های سید عقیل سادات حسینی به عنوان یکی از معدود کسانی که هنوز، ماندن را ترجیح داده است.