مستند تلویزیونی «نبرد بازی ‌دراز» درباره عملیاتی به همین نام است که در دوران دفاع مقدس صورت گرفته است.

در این فیلفم با برخی فرماندهان و رزمندگان حاضر در عملیات بازی‌دارز گفت‌و گو شده، عملیاتی که از یکم اردیبهشت سال ۱۳۶۰ آغاز شده بود.

ارتفاعات بازی دراز در غرب شهر سرپل ذهاب مهم‌ترین ارتفاعی بود که دشمن در جبهه غرب در اختیار داشت زیرا از یک سو بر دشت و شهر سرپل ذهاب و پادگان ابوذر (مهمترین پادگان مرزی در جبهه غرب) و راه‌های ارتباطی آن کاملا مسلط بود و از سوی دیگر، یک مانع طبیعی عالی برای دفاع عراق از شهرهای قصرشیرین و خانقین محسوب می‌شد. به همین دلایل بود که نبردهای سختی برای آزادسازی این ارتفاعات در گرفت که عملیات بازی دراز یکی از آنهاست.

در این عملیات فرماندهانی همچون غلامعلی پیچک، اکبر شیرودی، محسن وزوایی، سرگرد ادیبان علی موحد دانش سروان شاداب محسن گلاب بخش، حسین همدانی و بسیاری از رزمندگان شجاع، مردانه جنگیدند و به شهادت رسیدند.