به‌تازگی آمریکا با به‌رسمیت شناختن قدس شریف بعنوان پایتخت رژیم صهیونیستی، سفارت خود را به قدس منتقل کرد. کاری از آستان قدس رضوی