من که از زهر کین به لب رسیده جانم غریب و خسته تنها حدیث غم می خوانم ای قرارم مهدی بیا کنارم مهدی ... سینه زنی سوزناک شهادت امام حسن عسکری علیه السلام .