قیصر امین پور را کمتر کسی است که نشناسد، اشعارش را می توان در کتاب های درسی تا مجلات حرفه ای شعری و ادبی پیدا و بیت به بیت با آنها زندگی کرد، شاعری از نسل جوانان پرشور انقلابی که فردایی بهتر را ترسیم می کردند.مستند «همزاد عاشقان» درباره مرحوم قیصر امین پور شاعر برجسته معاصر، زندگی و فعالیت های حرفه ای اوست؛ در این مستند با چهره هایی همچون حسام الدین سراج، مصطفی رحمان دوست، علیمحمد مودب، یعقوب حیدری و بعضی دیگر از کسانی که از نزدیک با او آشنا بودند گفت وگو شده است.حضور امین پور در جبهه ها، مراکز فرهنگی و ادبی، نشریات و روزنامه های گوناگون، تدریس در دانشگاه و تاثیرگذاری او بر شعر معاصر پس از انقلاب هم در این مستند به تصویر کشیده شده است.