مستند «خیرالنساء» درباره بانویی روستایی است که در هنگامه جنگ تحمیلی، با همت و غیرت مثال زدنی در طول هشت سال جنگ تحمیلی خانه خود را در روستای صدخرو تبدیل به پایگاهی برای پشتیبانی جنگ کرده بود.او با تلاشی مثال زدنی، دیگر زنان روستا را هم مجاب کرده بود اقدام به پخت نان، تهیه مربا از میوه ها و محصولات بومی روستا،خیاطی و تهیه لباس برای رزمندگان کنند البته اقدامات خیرالنسا تنها به همین جا ختم نمی‌شود به طوری که در زمان جنگ تحمیلی، همزمان پنج پسر و دامادش نیز در جبهه حضور داشتند.مصاحبه با شخصیت اصلی و چندین گفت وگو با دیگر زنان فعال این روستا در پشتبانی جنگ بخش های مختلف این مستند را تشکیل می دهند.