اداره و مدیریت جنگ هشت ساله با آن شرایط کشور و کمبود امکانات در آن زمان بسیار دشوار بود اما یکی از ستون ها و پشتوانه های اصلی پیروزی رزمندگان ما در جنگ، فعالیت های ویژه مهندسی رزمی بود.مستند «راه های افتخار» روایتی است از هشت سال دفاع جانانه ملت ایران در مقابل این تجاوز آشکار ارتش بعث عراق به خاک کشورمان، سال هایی که همه مردم یکدل و یک صدا در مقابل این هجوم وحشیانه ایستادگی کردند.این قسمت درباره ساخت امکانات لازم برای گذشتن از هورها و آبگیرهای خطوط عملیاتی در دوران دفاع مقدس است و برای بررسی کامل این موضوع با فرماندهان مهندسی رزمی زمان جنگ گفت وگو شده است علاوه بر این تصاویری از فعالیت واحدهای رزمی مهندسی طی سال های مختلف جنگ به نمایش در می آید.