حاج مجتبی رمضانی - نوجون حسن - شب پنجم - هیئت کربلا رفسنجان