مجموعه صوت های مداحی شام غریبان محرم سال 96 اجرا شده توسط میثم مطیعی هیئت میثاق با شهدا