شب مهتاب - ویژه شهادت حضرت علی اصغر (شیرخوارگان حسینی) - با اجرای گروه تواشیح شمیم طوبی - تدوین علیرضا جوادی - تهیه شده در سایت جامع فرهنگی و مذهبی شهید آوینی