روضه: خیمه گاه ساده‌ی اولاد حیدر تشنه است | حاج میثم مطیعی