شعر و سبک ولادت حضرت معصومه - شماره 2

سرود مسجدی مولادت حضرت معصومه سلام الله علیها

به دنیا آمده مِرآتِ رَبّ عالیِ اعلا
به دنیا آمده معصومه یاسِ روضةُ الزّهرا
عزیز مرتضی،همه هستِ رضا...

به دنیا آمده مهرِ فروزانِ دل آرایی
به دنیا آمده آرامشِ دلهای زهرایی
فَلَک چون او ندید،مَهِ نجمه رسید...

زِ فیضِ مقدم او عالَمی گردیده گلباران
وَ او را اهل عرش و آسمان گشته مدیحه خوان
مَهِ دلها مدد،گل زهرا مدد...

گُلِ موسی بن جعفر آمدی جانم فدای تو
کریمه هستی و من هم شدم قلباً گدای تو
فدای شوکتت،کرم شد عادتت...

حریمِ تو به شهر قم بُوَد دارُالشّفای من
مزارِ قدسی تو کعبه و هم کربلای من
بهشتم کوی تو،نگاهم سوی تو...