تصاویر برگزیده
  • چه کنم که تهی دستم ! خدایا تو قبولم کن !
  • روایت بیست سال
  • امام مثل کوه در برابر منکر واضح بی حجابی ایستاد
  • سلام حضرت کوثر‌(س)
  • مجموعه پوستر باکیفیت ولادت حضرت زهرا (س)
  • گیاه و درخت مایع برکت در زندگی انسان !