تصاویر برگزیده
  • گنجینه وجود پیامبر(ص)
  • مجموعه پوستر 28 صفر
  • روحیه‌ی مردمی بودن
  • وقف، احسان ماندگار
  • پوستر فرزند روح الله
  • پوستر شریک غم مردم کرمانشاه هستم