ابتدای درس خارج فقه
گزیده‌ای از بیانات درباره فجایع میانمار

این مسئله‌ی حقیقتاً فاجعه‌آمیز میانمار، حقیقتاً یک حادثه‌ی کم‌نظیر است؛ جلوی چشم کشورهای اسلامی و دولتهای اسلامی، جلوی چشم یک میلیارد و نیم مسلمان، جلوی چشم مجامع جهانیِ مدّعی و دولتهای ریاکارِ دروغگویِ مدّعیِ حقوق بشر، یک دولت بی‌رحمی، جمع مردمِ بی‌پناه را میکشند، 

این مسئله‌ی حقیقتاً فاجعه‌آمیز میانمار، حقیقتاً یک حادثه‌ی کم‌نظیر است؛ جلوی چشم کشورهای اسلامی و دولتهای اسلامی، جلوی چشم یک میلیارد و نیم مسلمان، جلوی چشم مجامع جهانیِ مدّعی و دولتهای ریاکارِ دروغگویِ مدّعیِ حقوق بشر، یک دولت بی‌رحمی، جمع مردمِ بی‌پناه را میکشند، آتش میزنند، خانه‌هایشان را ویران میکنند، بیرونشان میکنند؛ حقیقتاً این حادثه‌ی عجیبی است و هیچ عکس‌العملِ به معنای واقعی کلمه هم مشاهده نمیشود.

راه چاره این است که دولتهای مسلمان عملاً وارد بشوند؛ نمیگوییم لشکرکشی کنند به آنجا، امّا فشار سیاسی بیاورند، فشار اقتصادی بیاورند... در مجامع جهانی علیه آنها فریاد بکشند.
...
جمهوری اسلامی این افتخار را برای خودش باید حفظ کند که علناً، صریحاً علیه ظلم حرف بزند؛ چه این ظلم در مناطق اشغال‌شده‌ی به‌وسیله‌ی صهیونیستها باشد، چه در کشور یمن و بمباران مردم یمن باشد، چه در بحرین باشد، چه در هر نقطه‌ی دیگری و چه در میانمار؛ جمهوری اسلامی باید نسبت به اینها موضع شجاعانه و صریح خودش را اتّخاذ کند.