تصاویر برگزیده
  • مجموعه پوستر تبریک هفته دفاع مقدس
  • استاد متواضع
  • استاد سید محمد حسین شهریار
  • مجموعه بنر با کیفیت محرم
  • چهل پوستر خانواده (قسمت اول)
  • مجمع باید انقلابی بماند