++alt++
من از ازل دل به تو بستم(نوحه)
من از ازل دل به تو بستم(نوحه) با نوای کربلایی حسین سیب سرخی
من از ازل دل به تو بستم(نوحه) با نوای کربلایی حسین سیب سرخی
صداهای دیگر مجموعه
0
من از ازل دل به تو بستم(نوحه)
من از ازل دل به تو بستم(نوحه) با نوای کربلایی حسین سیب سرخی