بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram

«مستند افول»

سقوط قدرت های بزرگ

(در سال های اخیر تظاهرات و اعتراضات پی در پی در کشورهای غربی از جمله در آمریکا روی داده که نشانه ی نارضایتی مزمن در این کشورهاست آیا این اعتراض ها را می توان به معنای خسته گی مردم از نظان های سرمایه داری و امپریالیستی دانست که تلاش دارند افول جهانی خود را با فشار بر مردم خویش جبران کنند)


 
دانلود فیلم با کیفیت بالا
بخش اول بخش دوم بخش سوم بخش چهارم
19,532 کیلوبایت 19,532 کیلوبایت 19,532 کیلوبایت 19,532 کیلوبایت
بخش پنجم
4,814 کیلوبایت
ابتدا تمامی قسمت ها را دانلود کرده و سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.
 
«مستند افول»

ناکارآیی ابزارهای نخ نمای مدیریت آمریکایی

(قرن بیستم شاهد رویدادهای بزرگی همچون جنگ های جهانی و افول قدرت های استعماری قدیم بود در نتیجه ی این تحولات ایالات متحده توانست جایگاه قدرت های ساقط شده را پر کند و در دهه ی پایانی قرن بیستم با تکیه بر اندوخته های خود در موزه قدرت و ثروت از نظم نوین جهانی و پدیده ی جهانی سازی سخن بگوید. آمریکا در نیمه دوم قرن گذشته تجربیاتی برای کنترل کشورهای دیگر از طریق رژیم های دست نشانده و وابسته کردن اقتصاد آنها به دست آورد و پس از سقوط کمونیسم به نظر می رسید ایالات متحده درصدد برداشت این تجربیات استعماری است)


 
دانلود فیلم با کیفیت بالا
بخش اول بخش دوم بخش سوم بخش چهارم
14,649 کیلوبایت 14,649 کیلوبایت 14,649 کیلوبایت 14,649 کیلوبایت
بخش پنجم بخش ششم
14,649 کیلوبایت 5,123 کیلوبایت
ابتدا تمامی قسمت ها را دانلود کرده و سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.
 
«مستند افول»

قدرت های نوظهور در محور استقلال از آمریکا

(زوال ساختار ناپایدار تک قطبی به رهبری آمریکا و ظهور نظم چند قطبی در جهان مدرن بررسی می شود.جهان در چند قرن گذشته شاهد اوج گیری قدرت های استعماری و سرازیر شدن قدرت ها ملل تحت سلطه به سوی قدرت های غربی بود.این رابطه ی ناعادلانه زیر بنای وضیتی است که در اواخر قرن بیستم به شک جهان تک قطبی ظهور کرد، به گونه ای که بسیاری از مردم تصور کردند که این پایان سیر تاریخی جهان و تغییری است که همه باید آن را قبول کنند)


 
دانلود فیلم با کیفیت بالا
بخش اول بخش دوم بخش سوم بخش چهارم
19,532 کیلوبایت 19,532 کیلوبایت 19,532 کیلوبایت 19,532 کیلوبایت
بخش پنجم
6,059 کیلوبایت
ابتدا تمامی قسمت ها را دانلود کرده و سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.
 
«مستند افول»

افق های آینده در جهان پس از سلطه آمریکا

(ایالات متحده هرگز این همه رقیب در میان کشورهای جهان و اینقدر مخالف در میان مردم دنیا نداشته و این تحولی بزرگ در دوران ماست که آینده ی تاریکی را برای آن کشور رغم میزند درست شبیه آنچه قبل از افول هر قدرت بزرگ دیگر در تاریخ جهان شاهد بوده ایم.مردم آمریکا و متحدان آن کشور چگونه در مقابل این افول واکنش نشان می دهند)


 
دانلود فیلم با کیفیت بالا
بخش اول بخش دوم بخش سوم بخش چهارم
14,649 کیلوبایت 14,649 کیلوبایت 14,649 کیلوبایت 14,649 کیلوبایت
بخش پنجم بخش ششم
14,649 کیلوبایت 6,176 کیلوبایت
ابتدا تمامی قسمت ها را دانلود کرده و سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.
 
«مستند افول»

فرهنگ سیاسی و اجتماعی در رسانه ها

(یکی از معیارهای قدرت یک کشور برای بالندگی و پیشرفت فرهنگ پویای آن است که شامل فرهنگ اجتماعی و فرهنگ سیاسی می شود اگر مردم یک کشور را آگاهی کافی و پویای فکری برخوردار باشند اجازه نخواهند داد سیاست مداران و مراکز قدرت دچار انحطاط سیاسی و اخلاقی شوند و در صورت بروز چنین مشکلی از طریق انتخابات و اهرم های قانونی آن را برطرف می کنند.اما پیش شرط همه ی این ها وجود رسانه های آزاد و مردمی است تا پشتوانه ی فرهنگ اجتماعی و سیاسی کشور باشند.در ایالات متحده عملکرد اغلب رسانه ها به طور کاملا حساب شده در جهت کنترل افکار عمومی شکل گرفته به طوری که آمریکایی ها بیش از هر کشور دیگری وابسته به انواع رسانه ها هستند و طرز فکر و سلایق آنها توسط این رسانه ها هدایت می شوند)


 
دانلود فیلم با کیفیت بالا
بخش اول بخش دوم بخش سوم بخش چهارم
14,649 کیلوبایت 14,649 کیلوبایت 14,649 کیلوبایت 14,649 کیلوبایت
بخش پنجم
2,785 کیلوبایت
ابتدا تمامی قسمت ها را دانلود کرده و سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.
 
«مستند افول»

برخورد سخت با تنوع افکار در امریکا و سرکوب مخالفان

(نظام های دموکراسی لیبرال اغلب بر عزل  پلورالیزم یا کسرت گرایی تاکیید میورزند و خود را به عنوان نماینده ی اقشار گوناگون جامعه و انعکاس دهنده ی تنوع افکتر معرفی میکنند و بقای خود را مدیون آن می دانند.برای اینکه میزان صحت این ادعاها را در نظام سیاسی و اجتماعی ایالات متحده بیازماییم باید نگاهی به میزان تنوع افکار در نخبگان حاکم بر این کشور بیندازیم)


 
دانلود فیلم با کیفیت بالا
بخش اول بخش دوم بخش سوم بخش چهارم
19,532 کیلوبایت 19,532 کیلوبایت 19,532 کیلوبایت 15,324 کیلوبایت
ابتدا تمامی قسمت ها را دانلود کرده و سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.
 
«مستند افول»

کلاهبرداری آمریکایی

(نظام های سرمایه سالار همواره تلاش دارند مردم را به مصرف بیشتر ترغیب کنند تا تولیدات آنها شامل کالاها و خدمات هرچه سریعتر به فروش برسد و سود بیشتری در زمان کمتری عاید صاحبان سرمایه شود)دانلود فیلم با کیفیت بالا
بخش اول بخش دوم بخش سوم بخش چهارم
14,649 کیلوبایت 14,649 کیلوبایت 14,649 کیلوبایت 9,635 کیلوبایت
ابتدا تمامی قسمت ها را دانلود کرده و سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.
 
«مستند افول»

(دلایل انحطاط قدرت های بزرگ بویژه آمریکا در دوران معاصر مورد واکاوی قرار میگیرد.از قرن بیستم به این سو گروهای مسلح غیر قانونی در کشورهای مختلف عالم ایجاد هراس و تنش بوده اند این گروه ها به ظاهر علیه برخی قدرت های سلطه جو به عملیات تخریبی دست میزنند ولی در بیشتر موارد بهانه و جو تبلیغاتی لازم برای سرکوب و دخالت نظامی آن قدرت ها را در سطح جهان فراهم می کنند)دانلود فیلم با کیفیت بالا
بخش اول بخش دوم بخش سوم بخش چهارم
14,649 کیلوبایت 14,649 کیلوبایت 14,649 کیلوبایت 14,649 کیلوبایت
بخش پنجم
983 کیلوبایت
ابتدا تمامی قسمت ها را دانلود کرده و سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.


 
 Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved