کلیپ قدرت تحلیل

 

 

 

درباره کلیپ:

امام خامنه ای:
اگر ملتی قدرت تحلیل خود را از دست بدهد شکست خواهد خورد.

مشاهده کلیپ
 
 Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved