بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram

شعر خوانی در حضور رهبر سال 86

دروس خارج فقه
شرح احادیث اخلاق رهبر معظم انقلاب

ردیف نام کلیپ

عکس

اجرا پخش

حجم
(KB)

1 تلاوت قرآن شعر خوانی رحمان نوازنی در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب 21,537
2 از وصایای پیامبر اکرم(ص) : صدق شعر خوانی رحمان نوازنی در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب 19,021
3 اجتناب از گناهان شعر خوانی رحمان نوازنی در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب 14,609
4 از وصایای پیامبر اکرم(ص) : خوف از پروردگار شعر خوانی رحمان نوازنی در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب 20,142
5 گریستن از خوف پروردگار شعر خوانی رحمان نوازنی در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب 19,921
6 از وصایای پیامبر اکرم(ص) : بذل جان و مال در راه دین شعر خوانی رحمان نوازنی در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب 16,220
7 بهترین ارث: انتقال علم و فرهنگ شعر خوانی رحمان نوازنی در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب 24,558
8 دور نکردن دیگران به بهانه عیوبشان شعر خوانی رحمان نوازنی در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب 19,115
9 مواضع و مواقع بیان حکمت شعر خوانی رحمان نوازنی در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب 18,679
10 مراعات حق پروردگار و تقوا شعر خوانی رحمان نوازنی در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب 14,258
11 مدارا با مردم شعر خوانی رحمان نوازنی در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب 14,976
12 امانت بودن مجالس شعر خوانی رحمان نوازنی در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب 13,407
13 غلبه بر نفس شعر خوانی رحمان نوازنی در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب 15,073
14 حسن خلق شعر خوانی رحمان نوازنی در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب 11,030
15 میانه روی در هزینه کردن و انفاق شعر خوانی رحمان نوازنی در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب 10,957
16 انس و آشنایی با خدا در آسایش و گشایش شعر خوانی رحمان نوازنی در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب 19,896
17 سنگین بارترین مردم و کوشاترین مردم شعر خوانی رحمان نوازنی در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب 17,479
18 دعا برای دفع بلا شعر خوانی رحمان نوازنی در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب 14,986
19 موکول بودن بلا به سخن گفتن شعر خوانی رحمان نوازنی در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب 18,943
20 راهنمایی و مشورت دادن به انجام کار خیر شعر خوانی رحمان نوازنی در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب 16,141
21 حازم ترین، صالح ترین و بهترین مردم شعر خوانی رحمان نوازنی در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب 15,065
22 اجتناب از محارم و آزار مومنین و غیبت شعر خوانی رحمان نوازنی در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب 17,906
23 خدمت به مردم شعر خوانی رحمان نوازنی در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب 16,169
24 عبرت گرفتن و موعظه شدن شعر خوانی رحمان نوازنی در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب 20,423
25 یقین شعر خوانی رحمان نوازنی در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب 15,631
26 صبر شعر خوانی رحمان نوازنی در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب 15,817
27 رحم کردن به یکدیگر شعر خوانی رحمان نوازنی در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب 17,059
28 عبرت گرفتن از حوادث شعر خوانی رحمان نوازنی در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب 7,387
29 رحم کردن به دیگران شعر خوانی رحمان نوازنی در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب 19,536
30 از وصایای نبی(ص): سنت پیامبر در نماز و روزه و صدقه شعر خوانی رحمان نوازنی در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب 15,490

ابتدا تمامی فایل های هر مستند یا فیلم را دانلود نمایید
سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.
 
 Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved