مجموعه مستند «قصه های کسب و کار» درباره تولید کالای ایرانی به همت کارآفرینان ایرانی و البته مشکلاتی است که این افراد در سال های اخیر با آنها مواجه شده اند.

در ششمین قسمت که با عنوان «خانم عروسک ساز» روی آنتن می رود، به فعالیت های بانویی اشاره می شود که در راستای کارآفرینی و کمک به دخل و خرج خانواده، کارگاهی کوچک در منزلش برای دوخت عروسک راه اندازی کرده است.

او با دریافت یک وام مشاغل خانگی، این کار را شروع کرده و حالا توانسته است کارش را گسترش دهد و به طراحی عروسک های جدید هم بپردازد.