28 آبان 1397 - 14:36

مستند «طبیب مسیر» ماجرای یک خبرنگار در مواجهه با گروهی از پزشکان و دانشجویان پزشکی ایرانی در پیاده روی اربعین حسینی را روایت می‌کند که به صورت داوطلبانه در مسیر پیاده‌روی حرکت کرده و به زوار خدمت‌رسانی میکنند.