موضوع برنامه این هفته «عصر»، اختصاص به موضوع  پیاده‌روی اربعین دارد. در این قسمت از برنامه، نادر طالب زاده طی گفت وگویی با مهدی نصیری پژوهشگرحوزه و دانشگاه به بررسی راهپیمایی اربعین از زوایای مختلف خواهد پرداخت. نصیری در این برنامه درباره نگرانی دشمنان از ظرفیت فراجهانی راهپیمایی بزرگ مسلمانان صحبت می‌کند. به اعتقاد او داعش توسط غرب ساخته شد تا نشانه‌ای غلط از اسلام را به مردم دنیا نشان بدهد اما اکنون راهپیمایی اربعین حسینی تبدیل به نشانه‌ای حقیقی از اسلام و سلوک جهادی و عدالت‌خواهانه مسلمانان شده است. پیام فراجهانی و فرادینی این حماسه دقیقا همان نقطه نامطلوب جریان رسانه‌ای اسلام‌ستیز است و به همین دلیل است که این پدیده بزرگ سانسور می‌شود.