مستند «جهان اکثریت» درباره شرایط سخت کارگران بی بضاعت در کشور بنگلادش ساخته شده است.

یک فعال اجتماعی از طریق عکاسی، سعی دارد دنیای بهتری را رقم بزند و مشکلات و نابرابری های اجتماعی را نشان بدهد.

او با مردم مختلف به گفت وگو می نشیند و زندگی آنها را به تصویر می کشد تا بتواند از این طریق، دیگر انسان ها را متوجه مسئولیتشان در قبال هم نوعانشان کند.