مستند «آن مرد زنده است» برشی از زندگی شهید عبدالمجید دستان جمعه این هفته روی آنتن شبکه افق می رود.

داستان مستند درباره مردی به نام ایرج دستان است که در روستای صحرارود فسا زندگی می کرده، او در سال ۱۳۶۴در جبهه جنگ صدای خود را روی نوار ضبط و برای مادرش ارسال می کند؛ ایرج دستان  در این نوار پیش بینی می کند که شهید شده و تاکید می کند که به دنبال جنازه اش نگردید چون مفقود الجسد می شود.

فیلم روایت زندگی مادر شهید در روستای صحرارود فساست که زندگی اش را با وصیت نامه پسر طلبه و شهید خود سپری می کند.