مجموعه مستند «در گذر از نقطه صفر» روایتی است از سنت ها و فرهنگ مردمان مرزنشین ایران زمین.

این مستند به الگوهای شخصیتی تاثیرگذار بر جامعه مرزنشین در استان های مرزی پرداخته است و می خواهد به مخاطب این موضوع را عنوان نماید که با تمام نارسایی ها و کمبودهای موجود در نوار مرزی افرادی وجود دارند که می توانند در ایجاد مدل های اجتماعی و اثرگذاری بر مسائل فرهنگی با رویکرد آمیخته یا پراگماتیسم مفید باشند و بنوعی از آلام مردم جامعه در برخورداری امکانات و نیازمندیهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، رفاهی و... بکاهد و بر محدودیتهای آن تا زمان رسیدن به عمل و اجراء با مردم همراه و همپا بود.

در هشتمین قسمت، سفری خواهیم داشت به استان ایلام و هنگ مرزی مهران، جایی که مرزبانان کشورمان امنیت این نقطه را بر عهده دارند به ویژه زمانی که خیل عظیم عزاداران حسینی برای پیاده روی اربعین حسین راهی عراق می شوند.

ایوب ربانی یکی از کارکنان هنگ مرزی مهران فرماندهی مرزبانی استان ایلام است که در این مستند به روایت فعالیت های خود و دیگر پرسنل این هنگ می پردازد.