در حال حاضر در کل کشور حدود ۵۰ هزار واحد صنفی تولیدی در این صنعت فعال هستند و برای بیش از ۱۱۷ هزار نفر در این کارگاه ها امکان اشتغال زایی فراهم شده و این در حالیه که مهمترین فعالان بازار و صنعت مبلمان ایران کارگاه های کوچکی هستند که در گوشه و کنار ایران به کار مشغولند.

در چند سال اخیر صادرات مبلمان از ۱۰ به عدد ۲۵ میلیون دلار افزایش یافته و بر اساس داده های شورای ملی مبلمان و دکوراسیون ایران، کشورهای: عراق، قزاقستان، آذربایجان، ارمنستان، ازبکستان، افغانستان، تاجیکستان، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و اوکراین به عنوان عمده کشورهای مقصد صادرات مبلمان ایران شناخته می شوند.

فعالان این صنعت دچار مشکلات زیادی چون ارزش افزوده، بیمه کارگران، عدم حمایت دولت در صادرات، مشکل واردات مواد اولیه، گران بودن هزینه های دولتی، تأمین نیروی انسانی، بخش نامه های دولتی و عدم حمایت صنف مربوطه هستند که در این قسمت به آنها پرداخته شده است.