مستند «باغبان» روایتی است متفاوت از زندگی یک معلم ایرانی، عبدالحسین مشهور آموزگار پایه اول ابتدایی در شهرستان بهبهان که البته کشاورز قابلی هم هست.

این مستند در حقیقت داستان زندگی معلمی خلاق و پژوهشگر که مدت ۳۰ سال است به کار آموزش و پژوهش مشغول بوده و حروف الفبا را با اشعاری زیبا به دانش آموزان اول ابتدایی آموزش می دهد.

مشهور در کنار معلمی به کشاورزی مشغول بوده و از مادر پیرش نیز مراقبت می کند.