حاج محمود کریمی - شب سوم محرم 97 - تک - قســـمتى از كتــاب فتـــح خـون