حاج محمود کریمی - شب سوم محرم 97 - روضه - زیر سایه یه نخل نشسته بود