آسمان می خواند امشب قدسیان دف میزنند/ حوریان کِیل میکشند و خاکیان کف میزنند/ شیر عاشق کشته ، کدام آهو دلت را برده است/ تیغ مرهب جو کدام ابرو دلت را برده است ... مدیحه خوانی حاج محمود کریمی در جشن ازدواج حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه سلام الله علیها.