مستند ملازمان حرم فصل دوم مجموعه ای است که به زندگی شهدای مدافع حرم از نگاه مادرانشان با حضور افتخاری فضّه السادات حسینی می پردازد.
قسمت هفتم مستند ملازمان حرم – فصل دوم : شهید علی اکبر شیرعلی