شاعر و ادیب نامدار مسیحی لبنان و نماد بنیادهای ادب عرب که بزرگترین افتخار خود را محبت به اهل بیت و عشق حسین (ع) می داند.او که تا پیش از مرگ در سال 1979 میلادی در آثار مختلف به ویژه دیوان معروف حماسه ی غدیر و یا کتاب علی و الحسین هزاران بیت در وصف ستارگان اهل بیت و مظلومیت علی و حسین سروده حماسه کربلا را بخشی از ماهیت وجودی خود می داند