در این مستند با مداحان و پیرغلامان هیئت های مذهبی تهران درباره شیخ رضا گفت وگو شده و آنها از سجایای اخلاقی و ویژگی های منبر او می گویند؛ همچنین صدای او نیز در برخی منابر حسینی پخش می شود. شیخ رضا همچنین با همت بلند و کمک خیرین، بنای مساجد و تکایای بسیاری را در تهران و سایر شهرها نهاد