مستند «حریر سبز» به مشکلات چایکاران استان گیلان می پردازد، در این مستند با مسئولان سازمان چای، کشاورزان و برخی محققان و پژوهشگران این حوزه گفت وگو شده است.