از طعنه های دشمن نادان چه می‌کشید/ بین کویر، حضرت باران چه می‌کشید/ در بند ظلم و کینه‌ی قوم ستمگری/ تنها پناه عالم امکان چه می‌کشید/ خورشید عشق و رحمت و نور و سخا و جود/ در بین این قبیله‌ی عصیان چه می‌کشید ... نوحه شهادت موسی بن جعفر علیه السلام با نوای میثم مطیعی .