از زمون بچگیم تا حالا رو لبم ذکر شما یا مولا/ چه صفایی داره ایوون نجف به تو و صحن و سرات ایوالله شدم عبد این در با دعای مادر از تولد آقا من توی این کشور ... سرود زیبا با نوای موسی رضایی هیئت الرضا تهران