مستند «پشت پرده یک آیین» روایتی است از حضور یکی از همین گروه های جهادی در منطقه محروم قلعه گنج کرمان، جایی که مردمانش به سخت کوشی عادت دارند و زندگی دشوار کویر، برایشان تا حدودی عادی شده ولی این مسئله دلیل نمی شود به دست فراموشی سپرده شوند و کاری برایشان انجام نشود.